4/07/2008

Το Άλλο Πρόσωπο της Κίνας...

Tο άλλο πρόσωπο της Κίνας....Μακρυά από τις παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

china beijing 2008 Olympic National stadium
02:00 From: jlbzmd
Views: 46,268
00:48 From: danielkidd151
Views: 10,633
01:06 From: rdali
Views: 85,891
00:39 From: bbddduck
Views: 12,486
05:15 From: Amitivi
Views: 13,148
04:27 From: arek1109
Views: 15,789
03:08 From: AdagioParaCuerdas
Views: 27,611
03:48 From: thefareastinfo
Views: 7,200
09:59 From: Danwei
Views: 471,116
03:08 From: drqsns
Views: 12,207
00:30 From: jaimearriagada
Views: 2,366

Δεν υπάρχουν σχόλια: