11/01/2009

Και μια απάντηση του Μιχάλη Λιάπη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20 Ταχ. Κώδ : 106 82
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 82.01.363, 368

Αθήνα, 14.12.2007
Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ7Κ.Ε./185
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1, Βουλευτή κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2532/28.11.2007 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2532/28.11.07 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΛΑΠ/Γ/2045/34499/22-7-1998 Υ.Α., (ΦΕΚ 840/Β/12-8-1998) χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο η «...οικία Αλεξάνδρου Ιόλα, στο Ο.Τ. 278 περιοχής Παραδείσου και Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί των οδών Δημοκρατίας 6-8, Χρ. Σμύρνης και Ομήρου, γιατί έχει συνδεθεί με μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του αιώνα μας, που προώθησε την σύγχρονη τέχνη (με έργα ζωγραφικής και γλυπτικής), σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κτίριο, αποτελεί, επίσης, σημείο αναφοράς για την ιστορία της σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, αφού φιλοξένησε μέρος από τις αξιολογότερες συλλογές του ιδιοκτήτη Αλ. Ιόλα»

Με την Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΔΝΣΑΚ/74442/2021/30-8-2007 αποφασίστηκε η απευθείας αγορά ή αναγκαστική απαλλοτρίωση της «Βίλας Ιόλα». Η ανωτέρω Υ.Α. έχει ως ακολούθως: « Εγκρίνουμε την απευθείας αγορά ή την αναγκαστική απαλλοτρίωση της «Βίλας Ιόλα» από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 έως 9 του Ν. 3028/2002, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 278, περιοχής Παραδείσου, του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Ν. Αττικής), επί των οδών Δημοκρατίας 6-8, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ομήρου, φερομένης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Γεωργίου και Σύλβιας - Μαρίας Ντε Κουέβα, διότι μόνο κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προστασία προβολή και ανάδειξη του μνημείου και παράλληλα καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Πινακοθήκης, Εκθέσεως σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π.

Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού κινεί ήδη τις διαδικασίες για την απόκτηση του ως άνω ακινήτου δι' απ' ευθείας αγοράς.

Συγκεκριμένα: α) διενεργείται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου και β) η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Εκτίμησης πραγματοποίησε την 25η Οκτωβρίου 2007 αυτοψία στο ακίνητο και αναμένεται το πόρισμα της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: